|

RolexCosmograph Daytona

Cosmograph Daytona

นาฬิกาที่เกิดมาเพื่อการแข่งขัน

ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA

นาฬิกา Rolex Cosmograph Daytona เปิดตัวครั้งแรกในปี 1963 ผ่านงานดีไซน์ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของนักแข่งรถมืออาชีพ นาฬิการุ่นนี้มาพร้อมกับโครโนกราฟที่มีความน่าเชื่อถือสูง ขอบนาฬิกาพร้อมสเกลวัดระยะทางที่ช่วยนักแข่งวัดความเร็วโดยเฉลี่ยได้ถึง 400 กิโลเมตรหรือไมล์ต่อชั่วโมงตามที่เลือก นาฬิกาที่รวมชื่อและฟังก์ชันเข้ากับโลกแห่งการขับรถแข่งสมรรถนะสูง

กรองการค้นหา

กรองการค้นหา

Rolex
Cosmograph Daytona

Oyster, 40 มม., เอเวอร์โรสโกลด์

Rolex
Cosmograph Daytona

Oyster, 40 มม., Oystersteel และทองคำ

Rolex
Cosmograph Daytona

Oyster, 40 มม., ทองคำ

Rolex
Cosmograph Daytona

Oyster, 40 มม., Oystersteel และทองคำ

Rolex
Cosmograph Daytona

Oyster, 40 มม., ทองคำขาว

Rolex
Cosmograph Daytona

Oyster, 40 มม., แพลทินัม

Rolex
Cosmograph Daytona

Oyster, 40 มม., ทองคำ

Rolex
Cosmograph Daytona

Oyster, 40 มม., ทองคำขาว

Rolex
Cosmograph Daytona

Oyster, 40 มม., แพลทินัม

Rolex
Cosmograph Daytona

Oyster, 40 มม., เอเวอร์โรสโกลด์

Rolex
Cosmograph Daytona

Oyster, 40 มม., Oystersteel

Rolex
Cosmograph Daytona

Oyster, 40 มม., Oystersteel