|

RolexExplorer

Explorer

การท้าทายความสูงครั้งใหม่

ROLEX EXPLORER

นาฬิการุ่น Explorer เป็นสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์อันแนบแน่นที่รวม Rolex และการสำรวจเข้าไว้ด้วยกัน Rolex ได้ใช้โลกใบนี้เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบนาฬิกาภายใต้สภาพการใช้งานจริงเรื่อยมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1920 ประสบการณ์ภายในสภาพแวดล้อมอันแสนหฤโหด เพื่อการแสวงหาความเที่ยงตรง ความแข็งแรงและทนทาน พร้อมความน่าเชื่อถือในระดับที่สูงขึ้น

กรองการค้นหา

กรองการค้นหา

Rolex
Explorer

Oyster, 39 มม., Oystersteel

Rolex
Explorer II

Oyster, 42 มม., Oystersteel

Rolex
Explorer II

Oyster, 42 มม., Oystersteel