Oyster Perpetual

ความเป็นเลิศที่ทอประกายแวววาว

ROLEX OYSTER PERPETUAL

หน้าปัดเคลือบเงาโฉมใหม่ของ Oyster Perpetual 31, Oyster Perpetual 36 และ Oyster Perpetual 41 อันเปี่ยมชีวิตชีวาด้วยสีสันและพลังบวกนั้นแต่งแต้มด้วยจุดที่เคลือบเงาเม็ดสีสดใสถึงห้าสีที่เปิดตัวในกลุ่มผลิตภัณฑ์เมื่อปี 2020

รูปลักษณ์ที่ดูสดใสมีชีวิตชีวานี้เป็นผลผลิตของเทคนิคที่เชี่ยวชาญ การการตกแต่งหน้าปัดนั้นเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกจากฝุ่น ทั้งยังทำให้การเคลือบแต่ละสีนั้นมีความเที่ยงตรงมากขึ้นในทุกๆ ขั้นตอนเพื่อให้ได้สีสันที่สดใส 

กรองการค้นหา

กรองการค้นหา

Rolex Oyster Perpetual | 126000 | Oyster Perpetual 36 | หน้าปัดสี | หน้าปัดสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ | Oystersteel | สายนาฬิกา Oyster | M126000-0009 | ชาย Watch | Rolex Official Retailer - Siam Swiss Rolex Oyster Perpetual | 126000 | Oyster Perpetual 36 | หน้าปัดสี | หน้าปัดสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ | Oystersteel | สายนาฬิกา Oyster | M126000-0009 | ชาย Watch | Rolex Official Retailer - Siam Swiss
Rolex
Oyster Perpetual 36

Oyster, 36 มม., Oystersteel

Rolex Oyster Perpetual | 276200 | Oyster Perpetual 28 | หน้าปัดสีอ่อน | หน้าปัดเงิน | Oystersteel | สายนาฬิกา Oyster | M276200-0001 | หญิง Watch | Rolex Official Retailer - Siam Swiss Rolex Oyster Perpetual | 276200 | Oyster Perpetual 28 | หน้าปัดสีอ่อน | หน้าปัดเงิน | Oystersteel | สายนาฬิกา Oyster | M276200-0001 | หญิง Watch | Rolex Official Retailer - Siam Swiss
Rolex
Oyster Perpetual 28

Oyster, 28 มม., Oystersteel

Rolex Oyster Perpetual | 124300 | Oyster Perpetual 41 | หน้าปัดสีเข้ม | หน้าปัดสีดำสว่าง | Oystersteel | สายนาฬิกา Oyster | M124300-0002 | ชาย Watch | Rolex Official Retailer - Siam Swiss Rolex Oyster Perpetual | 124300 | Oyster Perpetual 41 | หน้าปัดสีเข้ม | หน้าปัดสีดำสว่าง | Oystersteel | สายนาฬิกา Oyster | M124300-0002 | ชาย Watch | Rolex Official Retailer - Siam Swiss
Rolex
Oyster Perpetual 41

Oyster, 41 มม., Oystersteel

Rolex Oyster Perpetual | 124200 | Oyster Perpetual 34 | หน้าปัดสี | หน้าปัดสีฟ้าสว่าง | Oystersteel | สายนาฬิกา Oyster | M124200-0003 | หญิง Watch | Rolex Official Retailer - Siam Swiss Rolex Oyster Perpetual | 124200 | Oyster Perpetual 34 | หน้าปัดสี | หน้าปัดสีฟ้าสว่าง | Oystersteel | สายนาฬิกา Oyster | M124200-0003 | หญิง Watch | Rolex Official Retailer - Siam Swiss
Rolex
Oyster Perpetual 34

Oyster, 34 มม., Oystersteel

Rolex Oyster Perpetual | 124300 | Oyster Perpetual 41 | หน้าปัดสี | หน้าปัดสีเขียว | Oystersteel | สายนาฬิกา Oyster | M124300-0005 | ชาย Watch | Rolex Official Retailer - Siam Swiss Rolex Oyster Perpetual | 124300 | Oyster Perpetual 41 | หน้าปัดสี | หน้าปัดสีเขียว | Oystersteel | สายนาฬิกา Oyster | M124300-0005 | ชาย Watch | Rolex Official Retailer - Siam Swiss
Rolex
Oyster Perpetual 41

Oyster, 41 มม., Oystersteel