Tudor Black Bay Fifty-Eight Navy Blue at SIAM SWISS Tudor Boutique Tudor Black Bay Fifty-Eight Navy Blue at SIAM SWISS Tudor Boutique

คอลเลคชัน

Tudor เป็นแบรนด์นาฬิกาสวิสที่ผลิตเรือนเวลาจักรกลที่มีชั้นเชิงและความทนทาน จุดเริ่มต้นของ Tudor ย้อนกลับไปได้ถึงปี 1926 เมื่อมีการจดทะเบียนชื่อ “Tudor” ในนามของ Hans Wilsdorf ผู้ก่อตั้ง Rolex และนาฬิกา Tudor ก็ได้รับความไว้วางใจจากนักผจญภัยผู้กล้าและผู้ใช้งานในเชิงอาชีพที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ตลอดช่วงของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

Showing 1–16 of 230 results

EXPLORE THE IN-STORE COLLECTION

preloader preloader
preloader